संपर्क सूत्र

संपादक
गनपत सिंह महान
मोबाइल नम्बर – 9264904092

E-Mail- editor@uptajanews.com

              uptaazanews@gmail.com

 

 

[huge_it_gallery id=”2″]

 

Reporter Mail Login